Wybory uzupełniające do 19.11.2021 – zgłaszać się można poprzez formularz podany na stronie Samorząd Uczniowski i Media ZSŁ na Facebooku, gdzie zamieszczono również szczegółowe informacje na ten temat: Formularz