Poniżej oraz w pliku pdf wyniki rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

 

Dzień dobry!
Są wyniki dotyczące rekrutacji do projektu Praktyka zagraniczna – nauka bezgranicznaorganizowanego w ramach programu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej Erasmus +.
Rekrutacja dotyczyła grupy uczniów z klas czwartych w roku szkolnym 2023/2024, którzy w ramach projektu będą uczestniczyć w trzytygodniowych praktykach zawodowych w Budapeszcie we współpracy z naszymi partnerami TRADEFLEX Kft i it Q Magyarország Kovács Gábor EV.

Główne kryteria dla uczniów ubiegających się o udział w praktykach:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec klasy III po szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 (max. 25 punktów – punkty = (25*średnia)/6.0)
 • ocena końcoworoczna z języka angielskiego (max. 25 punktów – celujący – 25, bardzo dobry – 20, dobry – 15, dostateczny – 10, dopuszczający - 5)
 • opinia wychowawcy klasy (max. 25 punktów) w tym:
  • frekwencja:
   >90% - 5 punktów
   89-90% - 4 punkty
   87-88% - 3 punkty
   85-86% - 2 punkty
   <85 – 1 punkt
  • zachowanie
   >460 - 5 punktów
   400-460 - 4 punkty
   350-399 - 3 punkty
   300-349 - 2 punkty
   <300 – 1 punkt
  • Zaangażowanie społeczne
   liczba akcji = punkty, max. 5
  • rekomendacja wychowawcy (max. 5 punktów)
  • osiągnięcia (do max. 5 punktów)
   finalista krajowy – 5 punktów
   finalista wojewódzki, powiatowy - 4 punkty
   finalista szkolny - 3 punkty
   udział pozaszkolny - 2 punkty
   udział szkolny– 1 punkt
 • ocena listu motywacyjnego (max. 25 punktów)
  • motywacja kandydata – 20 punktów
  • estetyka i staranność – 5 punktów
 • osoby z doświadczeniem migracyjnym lub ze specjalnymi potrzebami otrzymają dodatkowe 10 punktów. 

Zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym przez Narodową Agencję co najmniej 5 osób z doświadczeniem migracyjnym lub ze specjalnymi potrzebami (orzeczenie o niepełnosprawności) ma zagwarantowany udział w projekcie.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa informatyczna:

1.       

Charuk

Mikołaj

91,29

2.       

Havrylashenko

Artem

83,04

3.       

Mital

Marek

85,04

4.       

Matyskiewicz

Przemko

83,21

5.       

Burniak

Wiktoria

107,00

6.       

Witkowski

Hubert

98,96

7.       

Andrzejczuk

Norbert

95,96

8.       

Jezierski

Dawid

92,00

9.       

Zientkiewicz

Igor

91,83

10.   

Sabiniarz

Patryk

89,88

11.   

Wirkus

Szymon

87,42

12.   

Bartosik

Jan

87,21

13.   

Gardzijewski

Paweł

86,96

14.   

Szwagrowski

Bartłomiej

86,88

15.   

Dembiński

Maxymilian

86,63

16.   

Lachowicz

Konrad

86,46

Lista uczniów rezerwowych do udziału w projekcie z grupy informatycznej:

1.       

Pawłowski

Igor

86,38

2.       

Wintoch

Jakub

72,79

3.       

Romanis

Dawid

80,42

4.       

Wojno

Ksawery

80,25

5.       

Kubicka

Oliwia

80,21

6.       

Batorski

Mikołaj

77,92

7.       

Dąbrowski

Oliwier

69,42

8.       

Urbanowicz

Tamara

66,29

9.       

Trojak

Adrian

61,79

10.   

Mątewka

Paweł

61,38

11.   

Kopczyński

Michał

53,38

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa elektroniczna:

1.       

Borowiak

Bartosz

91,17

2.       

Brzyski

Łukasz

85,83

3.       

Węzeł

Adrian

85,63

4.       

Pragacz

Adam

80,67

5.       

Gawlak

Arkadiusz

78,21

6.       

Chojnacki

Tomasz

77,17

7.       

Sowiński

Mikołaj

76,83

8.       

Chojnowski

Anthony

76,83

9.       

Chmielewski

Mikołaj

76,25

10.   

Konopka

Kamil

75,36

11.   

Kruk

Robert

75,04

12.   

Saliński

Jakub

74,67

13.   

Rolski

Łukasz

74,83

14.   

Mazurkiewicz

Jakub

74,42

 

Lista uczniów rezerwowych do udziału w projekcie z grupy elektronicznej:

1.       

Górski

Łukasz

74,42

2.       

Kaczorowski

Antoni

71,25

3.       

Gołębiewski

Paweł

69,63

4.       

Kosowski

Krzysztof

66,67

5.       

Bork

Filip

61,96

6.       

Rojewski

Daniel

56,67

7.       

Burdzel

Piotr

53,36

8.       

Owczarek

Maja

53,08

Wszystkim osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby Wasze cele związane z wyjazdem zrealizowały się oraz mnóstwa pozytywnych wrażeń. Oby nic nie pokrzyżowało nam planów!

 

Komisja Rekrutacyjna