10 osób z najwyższymi wynikami będzie miało możliwość pojechać do Adany w Turcji (5 osób) i Lambersart we Francji (5 osób). Pozostali uczestnicy znajdują się na liście rezerwowej.
Humanity 2.0 to projekt, który ma na celu:
1. wymianę i wdrażanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem w partnerskich szkołach
2. podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów związanej z globalnymi problemami klimatycznymi
3. rozwijanie krytycznego myślenia

Gratulujemy zwycięzcom, osoby zainteresowane projektem (działaniami na miejscu) zapraszamy do kontaktu z opiekunami projektu: Patrycją Gałązką, Ireną Żywluk-Dudowicz, Martą Gostomską i Adamem Mazurkiem.