Dyrektor

dr inż. Wojciech Władziński

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Olejnik

Wicedyrektor

mgr Aleksandra Marcinko

Wicedyrektor

mgr inż. Dorota Blicharz

Kierownik praktycznej nauki zawodu

mgr inż. Magdalena Majkowska

Kierownik laboratorium

mgr inż. Agnieszka Pyda-Michalska

Kierownik ds. gospodarczych

lic. Karolina Błaszkiewicz

Kadry, sekretarz

mgr Agnieszka Giacewicz

Inspektor BHP

mgr inż. Bożena Grzesik

Społeczny Inspektor Pracy

mgr Łukasz Wojda

Sekretariat

mgr Jolanta Rossa-Kozłowska

mgr Ewelina Janikula/ Anna Gilewska

Biblioteka i SIO

mgr Mirosława Sawa

Biblioteka i protokolarz RP

mgr Monika Buss