Kontakt do Sekretariatu Szkoły

tel. (58) 301 13 77

Adres email:

sekretariat@zsl.gda.pl

EPUAP:  /zslgdansk/domyslna

Sekretariat dla interesantów zewnętrznych czynny jest od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Kontakt: iod@rodo-edu.pl