Sprawozdanie finasowe za 2022 rok znajduje się na stronie  -  https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209679/zsl.zip

Sprawozdanie finasowe za 2023 rok znajduje się na stronie  -  https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32517/ZSL.7z