podsumowanie-edycji-erasmus-2022-2023-178483.jpg

Kończymy nasz pierwszy wyjazd na praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Uczniowie, którzy brali udział w projekcie Zagraniczne praktyki – lepsze perspektywy w przyszłości o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000068592 odebrali pamiątkowe albumy. Teraz mogą wszystki m pokazywać jak cudownie i pracowicie spędzali czas w Budapeszcie, rozwijając swoje umiejętności zawodowe , poznając kulturę i rynek pracy innego kraju europejskiego

podsumowanie-edycji-erasmus-2022-2023-178490.jpg