W dniu 29 kwietnia 2022 roku absolweci Zespołu Szkół Łączności podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego odebrali świadectwa ukończenia szkoły.